Contact Us

To Book Accommodation, Motorhome and Caravans - go to our online booking.
If you have questions, complete the enquiry form.
 
To Book Tents - complete the enquiry form below - we aim to call you back within 24 hours.
Prices are based on the size of your tent - our Camping page can tell you more.
 
 
Address
Meenaleck, Crolly, Co. Donegal, F92 HK73
 
Latitude and Longitude: 55.030402, -8.270905
 
Loc8 Code: A7L-73-7QK
 
Eircode: F92 HK73
 
 
Phone
 
 
Email
 
 
Use the form below to send us an email.
* cho biết trường bắt buộc

Liên Hệ

Địa chỉ

Meenaleck,
Crolly,
Co. Donegal,
F92 HK73

Điện Thoại

+353 85 252 3126

Email

hello@sleepyhollows.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 85 252 3126

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách